Beyka İnşaat

Mevcut logo kullanılarak, kurumsal kimlik çalışmaları ve yapımını üstlendikleri
Bey Konakları villa konut projesinin, tanıtım kataloğu ve reklam tanıtım materyalleri tasarımları